A docencia articúlase  en dúas sedes buscando a máxima coherencia académica, deste xeito se programa a docencia del 1º e 2º curso na EPS de Enxeñaría (Campus Terra, Lugo) con desprazamentos programados e organizados á ETSAC (Campus Sostenible, A Coruña).

Os cursos de 3º e 4º curso se desenvolven na ETSAC (Campus Sostenible, A Coruña).

Ademais, se contempla a participación de profesorado do Departamento de Xeografía da USC e diversas áreas de coñecemento de ambas universidades.

 

INFORMACIÓN
FOLLETO GALEGO
VISITA EL CAMPUS
SOLICITA INFORMACIÓN VISITA EL CAMPUS
HORARIOS
TU EXPERIENCIA

Tu opinión es importante. Colabora con nosotros en la mejora del grado a través de los siguientes enlaces:

  • Alumno
  • PDI/PAS