PRINCIPAIS OBXECTIVOS DO NOVO GRAO EN PAISAXE

A titulación, cun total de 240 créditos distribuídos en 60 créditos de formación básica, 150 de materias obrigatorias, 6 créditos optativos, 6 créditos en prácticas externas obrigatorios e 18 créditos no Traballo Fin de Grao.

A formación integra materias e disciplinas moi diversas: bioloxía, economía, expresión gráfica, xeografía, xeoloxía, informática, matemática e estatística aplicada, composición, proxectos e urbanismo, xeomática e topografía, arquitectura, medio ambiente, botánica, edafoloxía, tratamento vexetal, arte, historia, ecoloxía, análise do medio, hidroloxía, construción e instalacións, estruturas e socioloxía. Destacar a importancia das 6 materias de talleres de aplicación transversal dos coñecementos.

A docencia se articula en dúas sedes buscando a máxima coherencia académica, deste xeito se programa a docencia del 1º e 2º curso na EPS de Enxeñaría (Campus Terra, Lugo) con desprazamentos programados e organizados á ETSAC (Campus Sostenible, A Coruña). Os cursos de 3º e 4º curso se desenvolven na ETSAC (Campus Sostenible, A Coruña). Ademais, se contempla a participación de profesorado do Departamento de Xeografía da USC.

1ER CURSO
ASIGNATURA CREDITOS TIPOS SEMESTRES
Debuxo da Paisaxe 6 F. Básica
Xeografía Física e Humana 6 F. Básica
Fundamentos da Economía da Paisaxe 6 F. Básica
Informática aplicada á paisaxe 6 F. Básica
Arte e Paisaxe 6 Obligatoria
Técnicas Matemáticas 6 F. Básica
Sistemas de Información Xeográfica 1 6 Obligatoria
Bioloxía das Prantas 6 F. Básica
XeoInformática 6 F. Básica
Proxecto da Paisaxe 1 6 Obligatoria
2º CURSO
ASIGNATURA CREDITOS TIPOS SEMESTRES
Representación da Paisaxe 6 F. Básica
Xeoloxía y Edafoloxía 6 F. Básica
Vexetación Aplicada á Paisaxe 1 6 Obligatoria
Sistemas de Información Xeográfica Aplicada 6 Obligatoria
Proxecto da Paisaxe 2 6 Obligatoria
Ecoloxía da paisaxe 6 F. Básica
Sistemas Forestais 6 Obligatoria
Vexetación Aplicada á Paisaxe 2 6 Obligatoria
Teoría da Paisaxe 6 Obligatoria
Proxecto da Paisaxe 4 6 Obligatoria
3º CURSO
ASIGNATURA CREDITOS TIPOS SEMESTRES
Enxeñería da Paisaxe 6 Obligatoria
Construción Aplicada 1 6 Obligatoria
Paisaxe Cultural 6 Obligatoria
Proxecto de Paisaxe 4 12 Obligatoria
Planificación e Sustentabilidade da Paisaxe 6 Obligatoria
Construción Aplicada 2 6 Obligatoria
Xestión Social da Paisaxe 6 Obligatoria
Proxecto de Paisaxe 5 12 Obligatoria
4º CURSO
ASIGNATURA CREDITOS TIPOS SEMESTRES
Ecogeografía 6 F. Básica
Legislación Aplicada 6 F. Básica
Geotecnia y Contención 6 Obligatoria
Proyecto del Paisaje 6 12 Obligatoria
Prácticas externas 6 Obligatoria
Optativa 6 F. Básica
TFG 18 Obligatoria
ASIGNATURAS OPTATIVAS
ASIGNATURA CREDITOS
Atlas y catálogos del paisaje 6
Cartografía del paisaje 6
Fauna y Paisaje 6
INFORMACIÓN
FOLLETO GALEGO
VISITA EL CAMPUS
SOLICITA INFORMACIÓN VISITA EL CAMPUS
HORARIOS
TU EXPERIENCIA

Tu opinión es importante. Colabora con nosotros en la mejora del grado a través de los siguientes enlaces:

  • Alumno
  • PDI/PAS