En Europa en particular e nos países desenvolvidos en xeral, existe unha preocupación crecente pola paisaxe, entendida como un patrimonio propio que é preciso preservar xa que é un elemento fundamental da calidade de vida.

O Convenio Europeo da Paisaxe ten por obxecto animar ás autoridades públicas a adoptar políticas e medidas a escala local, rexional, nacional e internacional para protexer, planificar e xestionar as paisaxes europeas con vistas a conservar e mellorar a súa calidade e levar ao público, as institucións e as autoridades locais e rexionais a recoñecer o valor e a importancia da paisaxe e a tomar parte nas decisións públicas relativas ao mesmo.

O que se fai evidente, é a necesidade de que a sociedade forme a profesionais especializados nesta temática para traballar nas empresas e administracións que terán que seguir desenvolvendo estes traballo nos próximos anos, e que ademais se incorporen a outros equipos multidisciplinares para desenvolver os instrumentos de plan urbanístico e de ordenación do territorio que, cada vez con máis intensidade, demandan maior atención e sensibilidade cara á paisaxe.

Saídas profesionais do Graduado en Paisaxe:

  • Deseño, restauración, xestión, mantemento e administración de espazos abertos privados e públicos como xardíns, parques, viarios ou prazas axardinados, contornas de complexos turísticos, industriais, comerciais, deportivos ou educativos, etc., así como a contorna de infraestruturas públicas como estradas, presas, minas, vertedoiros, etc.
  • Desenvolvo e aplicación de estratexias e procesos de deseño, xestión e plan paisaxístico a todas as escalas do territorio.
  • Restauración de espazos alterados coa aplicación das oportunas medidas de corrección ambiental.
  • Realización de avaliacións de impacto ambiental.
  • Realización de estudos sobre clima, chan, flora, fauna, augas superficiais e subterráneas e drenaxes para proxectos relacionados co paisajismo e a contorna construída.
  • Realización de estudos económicos e proxectos de paisaxismo.
  • Asesoramento, consultoría, investigación e ditames técnicos.

Este perfil profesional está relacionado con diversos sectores estratéxicos de Galicia, tales como o urbanismo, a planificación, a agricultura, a gandería, a pesca, a piscicultura, o turismo, os servizos públicos, a cultura, a sustentabilidade, a industria, as infraestruturas, o transporte… Algúns deles, ademais de estratéxicos, na actualidade son sectores emerxentes dentro da demanda social e económica.

INFORMACIÓN
VISITA EL CAMPUS
VISITA EL CAMPUS VISITA EL CAMPUS
TU EXPERIENCIA

Tu opinión es importante. Colabora con nosotros en la mejora del grado a través de los siguientes enlaces:

  • Alumno
  • PDI/PAS